Istoric si Atributii…

Istoric…
Asociatia profesionala a farmacistilor din judetul Iasi s-a infiintat la inceputului anului 1990, cu personalitate juridica, inainte de infiintarea organizatiei la nivel national. Dupa infiintarea acesteia Colegiul Farmacistilor din Cluj a devenit filiala a Colegiului Farmacistilor din Romania .
in anul 1997, legislativul a recunoscut prin lege organizatia profesionala a farmacistilor din Romania. Legea a fost succesiv modificata, imbunatatita, si schimbata.
in prezent, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania este reglementata prin legea nr.95 din 2006.

Atributii…
Colegiul Farmacistilor din Romania are roluri multiple. Pe de o parte el are atributii de serviciu public, date de lege, in folosul pacientilor, in general. Pe de alta parte, el desfasoara, din proprie initiativa, activitati voluntare in serviciul profesiei de farmacist si al populatiei.
Atributii de utilitate publica
Aceste atributii sunt definite de legea nr.95/2005 si sunt de trei tipuri: supravegherea profesiei de farmacist, contributia la promovarea sanatatii publice si reprezentarea farmacistilor.
Supravegherea profesiei
Se realizeaza prin urmatoarele activitati:
a. Controlul accesului in profesie al farmacistilor, prin verificarea conditiilor legate de diploma, moralitate si cetatenie cerute de legea nr.95 din 2006.in urma verificarii si a indeplinirii de catre farmacisti a acestor conditii, acestia sunt inscrisi in Colegiul Farmacistilor din Romania, dobandind astfel dreptul de libera practica a exercitarii profesiei pe teritoriul Romaniei. Fiecare farmacist cu drept de libera practica isi exercita profesia in judetul arondat filialei Colegiului Farmacistilor din Romania din care face parte. Toti farmacistii cu drept de libera practica sunt inscrisi in Anuarul Farmacistilor, care este publicat anual de catre Colegiul Farmacistilor din Romania.
b. Supravegherea respectarii de catre farmacisti a indatoririlor profesionale si etice, care sunt definite de codul de deontologie al farmacistilor. Daca un farmacist comite o fapta care incalca prevederile codului, Colegiul Farmacistilor din Romania, prin instantele sale , organizate conform legii, poate proceda la aplicarea unei sanctiuni disciplinare conform legii nr.95 din 2006, titlul XIV,capitolul III, sectiunea a IIa, art 579. Colegiul Farmacistilor din Romania prin forurile sale, emite, la cerere, certificate de moralitate pentru farmacisti.

Promovarea Sanatatii

a. contributia la formarea profesionala continua a farmacistilor si controlul permanent al acesteia, pentru ca farmacistii sa-si exercite profesia la cele mai inalte standarde posibile in Romania;
b. promovarea unei asistente farmaceutice de calitate, prin asigurarea exercitarii profesiei de farmacist in conditii legale si a independentei profesionale depline;
c. actiuni de educatie sanitara si de promovare a sanatatii in domeniul de competenta a farmacistilor;

Reprezentarea profesiei
a. Forurile alese ale Colegiului Farmacistilor din Romania reprezinta, in cadrul domeniului sau de activitate profesia de farmacist in fata autoritatilor publice si a sistemului de asigurari de sanatate , conform legii;
b. Colegiul Farmacistilor din Romania se poate constitui parte civila in toate situatiile care aduc vreun prejudiciu, direct sau indirect profesiei de farmacist;
c. Forurile alese, la nivel national si la nivel teritorial, dau avize oficiale in chestiuni care privesc farmacia (proiecte acte normative, infiintarea si transferul de unitati farmaceutice);
d. Colegiul Farmacistilor din Romania, este reprezentat in diferite comisii si organisme nationale specializate in domeniul activitatii sanitare;

Actiuni voluntare
Colegiul Farmacistilor din Romania:
a. poate desfasura activitati sociale in folosul farmacistilor sau al publicului;
b. poate infiinta si sustine , profesional si financiar alte organizatii care au ca scop promovarea profesiei de farmacist;
c. pentru informarea farmacistilor si a publicului, poate edita publicatii periodice si crea servicii de informare electronica (site)
d. intretine o colaborare activa cu alte organizatii si organisme profesionale din domeniul sanitar si nu numai, atat la nivel national cat si international;